Όταν το σωματείο του χωριού μας Εθνική Ένωση Νέων «ΑΧΙΛΛΕΑΣ » Άγιου Θεράποντα ανέβηκε στη Δ΄ Κατηγορία ποδοσφαίρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κύπρου (Κ.Ο.Π) σε συνεδρία του με εισήγηση δική μου αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ο Σύνδεσμος Αποδήμων & Φίλων Αγίου Θεράποντος, γιατί ο Σύλλογος πριν ανέβει κατηγορία είχε μεγάλη προσφορά προς την κοινότητα.

Σκοπός της δημιουργίας του Συνδέσμου ήταν η συνεργασία πρώτα απ’ όλα με τη Χωρητική Αρχή του χωριού μας στο τομέα της δημιουργίας τρόπων ανάπτυξης της κοινότητας μας και βελτίωση του τρόπου ζωής των συγχωριανών μας που έμειναν στο χωριό. Καταφέραμε μέσα σε λίγα χρόνια να φέρουμε στο χωριό τους αποδήμους συγχωριανούς μας έστω και για ένα προσκύνημα.

Διοργανώσαμε πολλές εκδηλώσεις που το κέρδος παραχωρείτο στο Κοινοτικό Συμβούλιο και με εισήγηση του προέδρου της κοινότητας κατασκεύαζε με δικά μας έξοδα διάφορα έργα.

Διοργανώσαμε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που σκοπό είχαν να βοηθήσουν οικονομικά πάσχοντες συγχωριανούς μας.

Ως Σύνδεσμος Αποδήμων πιστεύω ότι κάναμε τη μεγαλύτερη προς το χωριό μας προσφορά, το σημερινό πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Χαράλαμπο Χαραλάμπους γιατί πριν εκλεγεί ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου του Συνδέσμου μας.

Ο Σύνδεσμος πιστός στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του θα συνεχίσει πάντα να προσφέρει με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινότητα του Αγίου Θεράποντος, γιατί πιστεύουμε ότι από την ανάπτυξη που θα έχει το χωριό μας πολλά θα επωφεληθούν και οι απανταχού απόδημοι συγχωριανοί μας.

Πληροφοριακά σας λέμε ότι το Σύλλογο Αποδήμων Αγίου Θεράποντος Αυστραλίας που δημιουργήθηκε πριν από το Σύνδεσμο Αποδήμων και Φίλων Αγ. Θεράποντος το δημιούργησε με εισήγηση και δίδοντας αντίγραφο του καταστατικού του Συλλόγου μας. (Αυτός είναι και ο λόγος που είναι Σύλλογος και όχι Σύνδεσμος Αποδήμων Αυστραλίας. Οι δυο πρωτεργάτες ήταν ο Ανδρέας Βασιλείου Μυλωνάς και ο Σπύρος Χριστοφή Χατζηκωνσταντή που το καλοκαίρι του 1979 ήσαν στην Κύπρο.

Είναι γνωστή η προσφορά του Συλλόγου Αποδήμων Αυστραλίας Αγίου Θεράποντος. Έστειλαν στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού το ποσό των 50,000 λιρών σαν προκαταβολή για να γίνει το σημερινό Πολιτιστικό Συγκρότημα στο χωριό μας, που περιλαμβάνει, μεγάλη αίθουσα πολλαπλής χρήσης, Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου και ιατρείο που κάθε Πέμπτη, ο Ιατρικός Λειτουργός επισκέπτεται τους ασθενείς συγχωριανούς μας.

Το Σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας είναι:

Νέαρχος Αντωνίου Πρόεδρος
Βάσος Αρτεμίου Αντιπρόεδρος
Έρμα Ιωάννη Μαρνέρου Γραμματέας
Ευάγγελος Νέστορος Κωνσταντή Ταμίας
Στέφανος Γεωργίου Χαραλάμπους Μέλος
Θεράπων Γεωργίου Χρυσοστόμου Μέλος
Γιαννάκης Ανδρέα Κλεονίκου Μέλος
Ανδρέας Σάββα Νικολάου Πετεβή Μέλος
Νεοκλής Π. Νεοκλέους Μέλος