Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Θεράποντα, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο: Χριστόδουλος Μυλωνάς (Πρόεδρος)
E-mail: info@agiostherapon.com
Ονοματεπώνυμο: Μυριάνθη (Μύρια) Συμεού (Αντιπρόεδρος)
Tα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Θεράπων Χρυσοστόμου (Τσιμπούσιης)
Ονοματεπώνυμο: Χριστάκης Λουκά
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Στυλιανού (Λυμπουρή)
Tο προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Ανθούλα Μυλωνά (Γραμματέας)
E-mail: info@agiostherapon.com